BADANIA
ARTYSTYCZNE

INTERAKCJA
PIĘKNA
I PRAWDY

Tematyka badań artystycznych zajmuje od kilkudziesięciu lat ważne miejsce w obszarze nauki. Dla wielu muzyków jest platformą poszerzania wiedzy z zakresu teorii muzyki i praktyki wykonawczej.

Moje badania artystyczne opierają się na poszukiwaniu źródeł historycznych jako punktu odniesienia dla współczesnego modelu wykonawczego. Interpretacja staje się elementem doświadczalnym, poprzez który próbuję połączyć wiedzę z emocjonalnością współczesnego człowieka. Poprzez fuzję tych dwóch elementów jestem w stanie zebrać najlepsze rezultaty badawcze. Naukowy potencjał sztuki stawia przede mną wyzwanie znalezienia odpowiedzi na pytania o wartość piękna, estetyki i ludzkich potrzeb.

BADANIA ARTYSTYCZNE - INTERAKCJA PIĘKNA I PRAWDY

  • WIBRACJA FLETOWA JAKO ŚRODEK WYRAZOWY - CHARAKTERYSTYKA ROZWOJU NA PRZESTRZENI WIEKÓW

  • SOLOWA ROLA FLETU W POLSKIEJ MUZYCE SYMFONICZNEJ OKRESU ROMANTYZMU

  • SPONTANICZNA EKSPRESJA I INTELEKT - WSPÓŁCZESNA INTERPRETACJA I JEJ FORMAT WYKONAWCZY

Obecnie skupiam moje działania na transkrypcji muzycznej w oparciu o twórczość Ludwiga van Beethovena i Friedricha Kuhlaua. Jako doktorant Europejskiego Kolegium Doktoranckiego w zakresie wykonawstwa i twórczości muzycznej (Collège doctoral européen d'interprétation et de création musicales — Hochschule für Musik Freiburg, Université de Strasbourg i Haute École des Arts du Rhin) pracuję nad teoretyczną i praktyczną analizą dzieł Kuhlaua w świetle twórczości Beethovena jako modelu kompozycyjnego.

Tu zapoznasz się z tematem i przebiegiem mojej pracy badawczej.

PRZESTRZENIE BADAWCZE:

Jeśli chcesz zapoznać się z moją działalnością naukową i publicystyczną, kliknij logo.